lm32_interrupt.v

changeset 27
d6c693415d59
parent 26
73de224304c1
   1.1 diff -r 73de224304c1 -r d6c693415d59 lm32_interrupt.v
   1.2 --- a/lm32_interrupt.v	Sat Aug 06 00:02:46 2011 +0100
   1.3 +++ b/lm32_interrupt.v	Sat Aug 06 01:26:56 2011 +0100
   1.4 @@ -220,64 +220,64 @@
   1.5 begin
   1.6   if (rst_i == `TRUE)
   1.7   begin
   1.8 -    ie <= #1 `FALSE;
   1.9 -    eie <= #1 `FALSE;
  1.10 +    ie <= `FALSE;
  1.11 +    eie <= `FALSE;
  1.12 `ifdef CFG_DEBUG_ENABLED
  1.13 -    bie <= #1 `FALSE;
  1.14 +    bie <= `FALSE;
  1.15 `endif
  1.16 -    im <= #1 {interrupts{1'b0}};
  1.17 -    ip <= #1 {interrupts{1'b0}};
  1.18 +    im <= {interrupts{1'b0}};
  1.19 +    ip <= {interrupts{1'b0}};
  1.20   end
  1.21   else
  1.22   begin
  1.23     // Set IP bit when interrupt line is asserted
  1.24 -    ip <= #1 asserted;
  1.25 +    ip <= asserted;
  1.26 `ifdef CFG_DEBUG_ENABLED
  1.27     if (non_debug_exception == `TRUE)
  1.28     begin
  1.29       // Save and then clear interrupt enable
  1.30 -      eie <= #1 ie;
  1.31 -      ie <= #1 `FALSE;
  1.32 +      eie <= ie;
  1.33 +      ie <= `FALSE;
  1.34     end
  1.35     else if (debug_exception == `TRUE)
  1.36     begin
  1.37       // Save and then clear interrupt enable
  1.38 -      bie <= #1 ie;
  1.39 -      ie <= #1 `FALSE;
  1.40 +      bie <= ie;
  1.41 +      ie <= `FALSE;
  1.42     end
  1.43 `else
  1.44     if (exception == `TRUE)
  1.45     begin
  1.46       // Save and then clear interrupt enable
  1.47 -      eie <= #1 ie;
  1.48 -      ie <= #1 `FALSE;
  1.49 +      eie <= ie;
  1.50 +      ie <= `FALSE;
  1.51     end
  1.52 `endif
  1.53     else if (stall_x == `FALSE)
  1.54     begin
  1.55       if (eret_q_x == `TRUE)
  1.56         // Restore interrupt enable
  1.57 -        ie <= #1 eie;     
  1.58 +        ie <= eie;     
  1.59 `ifdef CFG_DEBUG_ENABLED
  1.60       else if (bret_q_x == `TRUE)
  1.61         // Restore interrupt enable
  1.62 -        ie <= #1 bie;
  1.63 +        ie <= bie;
  1.64 `endif
  1.65       else if (csr_write_enable == `TRUE)
  1.66       begin
  1.67         // Handle wcsr write
  1.68         if (csr == `LM32_CSR_IE)
  1.69         begin
  1.70 -          ie <= #1 csr_write_data[0];
  1.71 -          eie <= #1 csr_write_data[1];
  1.72 +          ie <= csr_write_data[0];
  1.73 +          eie <= csr_write_data[1];
  1.74 `ifdef CFG_DEBUG_ENABLED
  1.75 -          bie <= #1 csr_write_data[2];
  1.76 +          bie <= csr_write_data[2];
  1.77 `endif
  1.78         end
  1.79         if (csr == `LM32_CSR_IM)
  1.80 -          im <= #1 csr_write_data[interrupts-1:0];
  1.81 +          im <= csr_write_data[interrupts-1:0];
  1.82         if (csr == `LM32_CSR_IP)
  1.83 -          ip <= #1 asserted & ~csr_write_data[interrupts-1:0];
  1.84 +          ip <= asserted & ~csr_write_data[interrupts-1:0];
  1.85       end
  1.86     end
  1.87   end
  1.88 @@ -290,61 +290,61 @@
  1.89 begin
  1.90   if (rst_i == `TRUE)
  1.91   begin
  1.92 -    ie <= #1 `FALSE;
  1.93 -    eie <= #1 `FALSE;
  1.94 +    ie <= `FALSE;
  1.95 +    eie <= `FALSE;
  1.96 `ifdef CFG_DEBUG_ENABLED
  1.97 -    bie <= #1 `FALSE;
  1.98 +    bie <= `FALSE;
  1.99 `endif
  1.100 -    ip <= #1 {interrupts{1'b0}};
  1.101 +    ip <= {interrupts{1'b0}};
  1.102   end
  1.103   else
  1.104   begin
  1.105     // Set IP bit when interrupt line is asserted
  1.106 -    ip <= #1 asserted;
  1.107 +    ip <= asserted;
  1.108 `ifdef CFG_DEBUG_ENABLED
  1.109     if (non_debug_exception == `TRUE)
  1.110     begin
  1.111       // Save and then clear interrupt enable
  1.112 -      eie <= #1 ie;
  1.113 -      ie <= #1 `FALSE;
  1.114 +      eie <= ie;
  1.115 +      ie <= `FALSE;
  1.116     end
  1.117     else if (debug_exception == `TRUE)
  1.118     begin
  1.119       // Save and then clear interrupt enable
  1.120 -      bie <= #1 ie;
  1.121 -      ie <= #1 `FALSE;
  1.122 +      bie <= ie;
  1.123 +      ie <= `FALSE;
  1.124     end
  1.125 `else
  1.126     if (exception == `TRUE)
  1.127     begin
  1.128       // Save and then clear interrupt enable
  1.129 -      eie <= #1 ie;
  1.130 -      ie <= #1 `FALSE;
  1.131 +      eie <= ie;
  1.132 +      ie <= `FALSE;
  1.133     end
  1.134 `endif
  1.135     else if (stall_x == `FALSE)
  1.136     begin
  1.137       if (eret_q_x == `TRUE)
  1.138         // Restore interrupt enable
  1.139 -        ie <= #1 eie;     
  1.140 +        ie <= eie;     
  1.141 `ifdef CFG_DEBUG_ENABLED
  1.142       else if (bret_q_x == `TRUE)
  1.143         // Restore interrupt enable
  1.144 -        ie <= #1 bie;
  1.145 +        ie <= bie;
  1.146 `endif
  1.147       else if (csr_write_enable == `TRUE)
  1.148       begin
  1.149         // Handle wcsr write
  1.150         if (csr == `LM32_CSR_IE)
  1.151         begin
  1.152 -          ie <= #1 csr_write_data[0];
  1.153 -          eie <= #1 csr_write_data[1];
  1.154 +          ie <= csr_write_data[0];
  1.155 +          eie <= csr_write_data[1];
  1.156 `ifdef CFG_DEBUG_ENABLED
  1.157 -          bie <= #1 csr_write_data[2];
  1.158 +          bie <= csr_write_data[2];
  1.159 `endif
  1.160         end
  1.161         if (csr == `LM32_CSR_IP)
  1.162 -          ip <= #1 asserted & ~csr_write_data[interrupts-1:0];
  1.163 +          ip <= asserted & ~csr_write_data[interrupts-1:0];
  1.164       end
  1.165     end
  1.166   end