test/lpfktest.c

changeset 0
745037d69d81
child 8
fd84ec9e11df
   1.1 diff -r 000000000000 -r 745037d69d81 test/lpfktest.c
   1.2 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.3 +++ b/test/lpfktest.c	Tue Aug 26 12:45:33 2008 +0100
   1.4 @@ -0,0 +1,63 @@
   1.5 +#include <stdio.h>
   1.6 +#include <stdbool.h>
   1.7 +#include <time.h>
   1.8 +#include "liblpfk.h"
   1.9 +
  1.10 +int main(int argc, char **argv) 
  1.11 +{
  1.12 +	LPFK_CTX	ctx;
  1.13 +	int			i;
  1.14 +	time_t		tm;
  1.15 +
  1.16 +	if (argc < 2) {
  1.17 +		printf("Syntax: %s commport\n", argv[0]);
  1.18 +		return -1;
  1.19 +	}
  1.20 +
  1.21 +	if ((i = lpfk_open(argv[1], &ctx)) != LPFK_E_OK) {
  1.22 +		switch(i) {
  1.23 +			case LPFK_E_PORT_OPEN:
  1.24 +				printf("Error opening comm port.\n");
  1.25 +				break;
  1.26 +			case LPFK_E_NOT_PRESENT:
  1.27 +				printf("LPFK not connected to specified port.\n");
  1.28 +				break;
  1.29 +			case LPFK_E_COMMS:
  1.30 +				printf("LPFK communications error.\n");
  1.31 +				break;
  1.32 +		}
  1.33 +		return -2;
  1.34 +	}
  1.35 +
  1.36 +//	printf("disable: %d\n", lpfk_enable(&ctx, false));
  1.37 +//	printf("enable : %d\n", lpfk_enable(&ctx, true));
  1.38 +
  1.39 +	printf("Scanning LEDs, 1-32...\n");
  1.40 +
  1.41 +	for (i=0; i<32; i++) {
  1.42 +		if (i>0) {
  1.43 +			lpfk_set_led(&ctx, i-1, false);
  1.44 +		}
  1.45 +		lpfk_set_led(&ctx, i, true);
  1.46 +		usleep(100000);
  1.47 +	}
  1.48 +
  1.49 +	// Turn LEDs off
  1.50 +	lpfk_set_leds(&ctx, false);
  1.51 +
  1.52 +	printf("Now press the keys on the LPFK...\n");
  1.53 +
  1.54 +	// scan keys for 5 seconds
  1.55 +	tm = time(NULL);
  1.56 +	do {
  1.57 +		// read keys
  1.58 +		if ((i = lpfk_read(&ctx)) >= 0) {
  1.59 +			// key buffered, toggle the LED
  1.60 +			printf("Key down: #%d\n", i);
  1.61 +			lpfk_set_led(&ctx, i, !lpfk_get_led(&ctx, i));
  1.62 +		}
  1.63 +	} while ((time(NULL) - tm) < 30);
  1.64 +
  1.65 +	lpfk_close(&ctx);
  1.66 +}
  1.67 +