scanner.l

Wed, 02 Jan 2002 10:17:24 +0000

author
eric
date
Wed, 02 Jan 2002 10:17:24 +0000
changeset 34
8d7bd2fa5db6
parent 32
3aac131058da
child 48
3d0be1c1c1b2
permissions
-rw-r--r--

improve floating point literal handling.

   1 /*
   2 $Id: scanner.l,v 1.15 2002/01/02 02:17:24 eric Exp $
   3 */
   5 %option case-insensitive
   6 %option noyywrap
   8 %{
   9 #include <stdio.h>
  10 #include <string.h>
  11 #include "type.h"
  12 #include "semantics.h"
  13 #include "parser.tab.h"
  15 #ifdef SCANNER_DEBUG
  16 #define LDBG(x) printf x
  17 #else
  18 #define LDBG(x)
  19 #endif
  20 %}
  23 digit [0-9]
  24 alpha [a-zA-Z]
  25 dot [\.]
  27 %%
  29 [\,;{}]		{ return (yytext [0]); }
  30 {dot}{dot}	{ LDBG(("elipsis\n")); return (ELIPSIS); }
  32  /* decimal integer */
  33 {digit}+	{ yylval.integer = atoi (yytext); LDBG(("integer %d\n", yylval.integer)); return (INTEGER); }
  35  /* floating point number - tricky to make sure it doesn't grab an integer
  36   followed by an elipsis */
  37 -?{digit}+\.{digit}+ { yylval.fp = atof (yytext); return (FLOAT); }
  38 -?{digit}+\./[^.] { yylval.fp = atof (yytext); return (FLOAT); }
  40 a		{ yylval.size.width = 8.5;
  41 		 yylval.size.height = 11.0;
  42          return (PAGE_SIZE); }
  43 b		{ yylval.size.width = 11.0;
  44          yylval.size.height = 17.0;
  45          return (PAGE_SIZE); }
  46 c		{ yylval.size.width = 17.0;
  47          yylval.size.height = 22.0;
  48          return (PAGE_SIZE); }
  49 d		{ yylval.size.width = 22.0;
  50          yylval.size.height = 34.0;
  51          return (PAGE_SIZE); }
  52 e		{ yylval.size.width = 34.0;
  53          yylval.size.height = 44.0;
  54          return (PAGE_SIZE); }
  56 all		{ return (ALL); }
  57 author		{ return (AUTHOR); }
  58 bookmark	{ return (BOOKMARK); }
  59 cm		{ return (CM); }
  60 creator		{ return (CREATOR); }
  61 crop		{ return (CROP); }
  62 even		{ return (EVEN); }
  63 file		{ return (FILE_KEYWORD); }
  64 image		{ return (IMAGE); }
  65 images		{ return (IMAGES); }
  66 inch		{ return (INCH); }
  67 input		{ return (INPUT); }
  68 keywords	{ return (KEYWORDS); }
  69 label		{ return (LABEL); }
  70 landscape	{ return (LANDSCAPE); }
  71 odd		{ return (ODD); }
  72 output		{ return (OUTPUT); }
  73 page		{ return (PAGE); }
  74 pages		{ return (PAGES); }
  75 portrait	{ return (PORTRAIT) ; }
  76 resolution	{ return (RESOLUTION) ; }
  77 rotate		{ return (ROTATE); }
  78 size		{ return (SIZE); }
  79 subject		{ return (SUBJECT); }
  80 title		{ return (TITLE); }
  82 '[^\n']'	{
  83 		 yylval.character = yytext [1];
  84 		 return (CHARACTER);
  85 		}
  87 \"[^\n"]*\"	{
  88          int len = strlen (yytext) - 2;
  89          yylval.string = malloc (len + 1);
  90          memcpy (yylval.string, yytext + 1, len);
  91          yylval.string [len] = '\0';
  92 		 LDBG (("string \"%s\"\n", yylval.string));
  93          return (STRING);
  94         }
  96 [ \t]+		/* whitespace */
  97 \n		{ line++; }
  99 --.*		/* Ada/VHDL style one-line comment */
  100 #.*		/* shell-style one-line comment */
  102 .		{ fprintf (stderr, "Unrecognized character: %s\n", yytext); }
  104 %%